Rosululloh SAW …

Rosululloh SAW bersabda, “Manusia itu (ibarat) barang tambang, yang terbaik diantara mereka pada masa jahiliyah adalah yang terbaik pada masa Islam, jika mereka faham.” (HR.Imam Ahmad)

Iklan